Plavební řád

 Plavební (provozní) řád

Plavební řád

"Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 18 let může vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, podléhající evidenci, které je schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 12 km/hod., jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu."

Seznamte se s pravidly pro vedení plavidla a přečtěte si prosím plavební řád přiložený v PDF souboru - ke stažení zde.

Plavební řád obsahuje výtah pravidel plavebního provozu, vymezuje půjčovní podmínky, práva a povinnosti pronajímatele i nájemce lodi a seznamuje s nejpoužívanějšími signálními znaky v rekreační plavbě. 

Naši partneři

Vyplouváme z moderní mariny v Lipně nad Vltavou!

Na dohled od mariny: aquapark, wellness, adrenalin park, cyklotrasy, bobovka, stezka korunami stromů, mnoho restaurací aj.
Stojí to za to :-)