Obchodní

podmínky a provozní řád

Provoz na vodních cestách je řízen řadou zákonů a vyhlášek, které upravují pravidla provozu na vodě a také pravidla chování posádek a jejich plavidel. V naší půjčovně obdržíte během základního školení informace v nezbytném rozsahu pro bezpečnou plavbu. Nicméně pro bližší prostudování přikládáme nejdůležitější právní normy včetně našich OBCHODNÍCH PODMÍNEK, které je nutné si prostudovat. Obchodní podmínky - Provozní řád půjčovny

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu  část první  -   část druhá  -  část třetí   -   část čtvrtá 

Tato vyhláška č.67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu obsahuje veškerá pravidla provozu na vnitrozemských vodních cestách, značky, zvukové signály, úprava přednosti plavidel apod.

Dále  Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb.

Stručný výtah z obecných pravidel pro půjčovny plavidel naleznete zde

Základní nezbytné informace o vedení plavidla a plavebním provozu jsou vždy obsahem úvodního školení, které posádka absolvuje při nalodění (probíhá vždy u každého plavidla), a jsou součástí našich obchodních podmínek. Další nutné informace k plavebnímu provozu a plavební bezpečnosti jsou dostupné též v každém z našich plavidel v plavebních průvodcích.

  

Naši partneři

Vyplouváme z moderní mariny v Lipně nad Vltavou!

Na dohled od mariny: aquapark, wellness, adrenalin park, cyklotrasy, bobovka, stezka korunami stromů, mnoho restaurací aj.
Stojí to za to :-)